Intervisie doe je met een kleine groep professionals, managers of andere gelijkgestemden die bijvoorbeeld allemaal dezelfde uitdaging hebben. Het doel is een beroep te kunnen doen op de andere professionals om tot waardevolle inzichten te komen. De groep is niet groter dan 5, hooguit 8 deelnemers. Samen ontrafelen zij het probleem dat is ingediend door een deelnemer. Dat doen zij door vragen te stellen. Je hebt verschillende intervisiemethoden (gestructureerde methoden van vragen stellen) die je daarvoor kunt gebruiken.

Om die inzichten, daar gaat het om bij intervisie. Door elkaar te bevragen zal de deelnemer die de vraag/het probleem heeft ingebracht, tot waardevolle inzichten komen. Door die vragen gaat de deelnemer een nieuwe manier van denken ontwikkelen en krijgt zo inzicht in zijn probleem of vraag.

Intervisie hoeft niet altijd betrekking te hebben op problemen die collega’s samen proberen op te lossen maar ook op persoonlijk niveau kan intervisie een goede tool zijn om tot inzicht te komen.
Bijvoorbeeld, hoe maak ik de juiste keuze als ik moet kiezen of hoe los ik meningsverschil met twee collega’s op.

Door er samen voor te gaan zitten met een groepje mensen heeft dat een positief effect op de sfeer in de groep. Het versterkt de solidariteit tussen werknemers en het helpt een ieder bewustzijn te ontwikkelen om te leren.

Bij intervisie kunnen zowel skills als soft skills worden ontwikkeld:

  • Actief luisteren
  • Gevoel van empathie
  • Goede vragen stellen
  • Creatief denken
  • Innovatief problemen oplossen
  • Verbeterd teamwork
  • Solidariteit tussen deelnemers

Iedere intervisiemethode heeft zijn eigen stappenplan.

Als je effectief aan de slag wilt gaan moet je de stappen volgen, iemand leidt de discussie en een ander buigt zich over de timemanagement. In principe ziet de structuur er als volgt uit: 1. Voorbereiden, 2. Introductie issue, 3. Vragenronde, 4. Brainstormen, 5. Aanbevelingen, 6. Feedback.
Er bestaan wel 10 verschillende intervisiemethoden en een van de bekendste is: de roddelmethode.

De roddelmethode:
Deze methode is een veelgebruikte vorm van intervisiesessies en komt het best tot zijn recht wanneer de probleemhouder het probleem echt goed kent. Het probleem wordt gedeeld in de groep waarna de deelnemers ‘roddelen’ over wat ze zojuist gehoord hebben. Zij mogen daar niet aan deelnemen. Deelnemers zijn kritisch op de volgende zaken: Indruk van de probleemhouder, mogelijke betrokkenheid probleemhouder bij probleem en oorzaak huidige situatie. Hoewel aan de methode de naam roddelmethode is gegeven is het wel belangrijk dat de methode wordt uitgevoerd in een veilige, vertrouwde groep waarin respect overheerst. De toon van de ‘roddels’ in intervisie is respectvol en concreet. De methode kan gebruikt worden voor iedereen, en werkt het best met een kritische en strenge facilitator. De moeite waard dus om intervisie met elkaar te doen.

Waarom moeilijk doen als het samen kan” Loesje

Met hartelijke groet,

Peggy