Stress komt meestal negatief in het nieuws. Toch zijn stress en zelfs burn-out niet alleen maar negatief. Je kunt stress, overspannenheid en burn-out ook opvatten als een noodrem van het lichaam. Deze noodrem dwingt je om het rustiger aan te doen als je jezelf te veel belast. Dit voorkomt ergere gezondheidsschade. Aanhoudende stress is eenvoudigweg een signaal dat er iets in je leven moet veranderen.

Dat je meer moet worden wie je eigenlijk bent. In die zin is burn-out op te vatten als groeipijn.

Als je de eerste stresssignalen negeert, trekt je lichaam harder aan de noodrem. Je wordt overspannen. Mensen die de situatie als uitzichtloos beschouwen, kunnen ook nog somber of depressief worden. Als je de klachten blijft negeren en nog geen gas terugneemt dan ontstaat een burn-out. Meestal kun je dan echt niet meer doorgaan. Mensen die dat toch doen, kunnen ernstige fysieke klachten krijgen zoals hart- en vaatziekten. Het is overigens niet zo dat iedereen met burn-out ook depressieve klachten of zeer ernstige gezondheidsproblemen krijgt.

Stress en burnout worden meestal niet beschreven als de veroorzakers van een medisch probleem of door een psychische stoornis. Het overkomt per definitie psychisch en fysiek gezonde mensen, die langdurig veel stress en te weinig rust ervaren of voor wie de combinatie van werk en privézaken te belastend is. Het is in feite een gezonde reactie op een ongezonde situatie en/of een ineffectieve manier van denken.

Begeleiding van mensen met stress of burn-out zou niet primair het domein van psychiaters of klinisch psychologen hoeven te zijn. Zij behandelen mensen met psychische stoornissen. Een huisarts behandelt medisch en ook psychisch zieke mensen. Als burnoutcoaches behandelen we de mensen niet, we coachen! We stellen geen medische diagnose, we geven geen klinische therapie. Het is wel essentieel dat de bedrijfsarts of huisarts bij het proces betrokken is en blijft. Deze stelt de diagnose, sluit eventuele fysieke oorzaken of psychische stoornissen uit en behandelt ontstane fysieke klachten. Wij als stress-en burnout coaches begeleiden de coachees naast de zorg door de huisarts. Komt een coachee eerst bij een coach terecht dan zal de coach na de coachee ondervraagd te hebben eerst de coachee een bezoek aan de huisarts laten brengen. Als coach help je te ontdekken hoe de coachee vanuit zijn eigen kracht effectiever kan omgaan met zijn stressoren (stressbronnen). Het is vooral gericht op het hier en nu. Een therapie gaat meer in op het verleden, dat is gericht op problemen, de onderliggende oorzaken en op het genezen van trauma’s.

Als stress-en burnoutcoach werk ik voor duurzaam resultaat. We bestrijden niet enkel symptomen. We onderzoeken de fundamentele oorzaken en helpen de coachee die aan te pakken.

Met hartelijke groet,

Peggy