12 vraagstukken en 13 coaches?

12 vraagstukken en 13 coaches?

Het leidt geen twijfel dat de persoonlijke vaardigheden en kennis van een coach, jouw coach een belangrijke sleutel vormen voor het succes. Er worden hoge eisen gesteld aan het functioneren en de persoon van een coach. Daarom is het des te verbazingwekkender dat...