Het leidt geen twijfel dat de persoonlijke vaardigheden en kennis van een coach, jouw coach een belangrijke sleutel vormen voor het succes.

Er worden hoge eisen gesteld aan het functioneren en de persoon van een coach. Daarom is het des te verbazingwekkender dat instellingen en bedrijven coaches aanstellen, zonder dat dit vergezeld gaat van een goede training of opleiding. Te snel wordt gedacht dat een manager, gezien zijn inhoudelijke expertise, ook wel een goede coach zal zijn.

Wat zijn de punten die een coach tot een effectieve coach maken?

Aan een goede coach mag je hoge eisen stellen. Een coach moet echt zijn, deskundig, betrouwbaar, zich als een vertrouwenspersoon kunnen opstellen, als een detective kunnen opereren en tevens onafhankelijk zijn, terwijl hij ook een zekere afstand tot de problematiek van de coachee hoort te houden. Het lijkt wel alsof van een coach het onmogelijke wordt gevraagd maar dat is niet zo.

De coach hanteert deze functies en eigenschappen als richtsnoer voor zijn leerproces. Hij hoeft geen ideaaltypische figuur te zijn maar zijn streven is op verbetering, ontwikkeling gericht. Hij leert balanceren tussen de veelheid van eisen die aan hem worden gesteld.

De “aantrekkelijkheid” van de coach heeft gunstige invloed op het behandelingsverloop. Die aantrekkelijkheid wordt bepaald door:

  • Het accepteren van de cliënt zonder te oordelen,
  • Onvoorwaardelijk aandacht te geven,
  • Niet bevoogden, maar begrijpen en aansporen,
  • De coachee op z’n gemak laten voelen en spontaan gedrag aan te moedigen,
  • De verwachting neer te leggen dat hulp geboden wordt als de coachee bereid is die te ontvangen.

Hoe kies je dan de coach die het best bij je past?

  • Dat kan op aanraden van je werkgever of collega, vriend, vriendin, familielid etc. nadat degene zelf ervaring mee heeft opgedaan met een bepaalde coach,
  • Dat kan via internet (google), waarop het aanbod groot is, en kies dan iemand die je op de website het meest aanspreekt,
  • Vraag de coach naar zijn ervaring en leg uit waarnaar je op zoek bent,
  • Vraag de coach naar zijn programma, hoeveel sessies spreek je af, wat zijn de kosten en wanneer evalueer je, met andere woorden, hoe weet je dat je vooruitgang boekt,
  • Last but not least, voel je een persoonlijke klik tussen jouzelf en de coach?

Mocht na de intake al voelen dat het niet gaat werken tussen jullie, kies dan een andere coach. Het gaat om jou, gun jezelf het beste, coaching werkt dan pas als je vertrouwen hebt in de coach.

Als het goed is wordt vaak de coach ook de vertrouwenspersoon voor de coachee. Daarbij is het van belang dat de coach de coachee onvoorwaardelijk te vertrouwen. Vertrouwen komt tot uiting als de medewerker zijn gedachten en gevoelens blijft uiten. Het kunnen verworden van herinneringen en gevoelens betekent dat de medewerker deze indrukken een plaats aa het geven is waardoor een helder beeld ontstaat. De coach als vertrouwenspersoon en klankbord probeert dit proces te stimuleren door rustig te luisteren en aan te moedigen. De coach bewaakt het vertrouwen en de kwaliteit van de werkrelatie tussen zichzelf en de coachee.

Met hartelijke groet,

Peggy